پانل اعضا
نام کاربری:
رمز عبور:
شرکت آرمان صنعت پژوهش
نماینده رسمی فروش توتال و مرکز تخصصی مشاوره و فروش انواع روانکارهای صنعتی و دیزل
کاربردها/صنایع فولاد و فلزکاری و ماشینکاری

لیست تعدادی از روانکارهای کاربردی در صنایع فولاد و فلزکاری و ماشینکاری


بازدید:1436


Steel

Maximize your performance by using the right lubricant.Total has consolidated its reputation as a specialist in your market, providing its customers with comprehensive lubrication solutions. Total organized a specialized business line for the steel industry in order to meet your very specific needs.
Thanks to their experience of the steel processing, our engineers have developed a range of products highly efficient under a wide range of operating temperatures. In addition, the safety of people and equipment being essential when using lubricants, TOTAL products comply with the strictest specifications of the major equipment manufacturers. And finally, we offer a range of services to optimize your productivity with our products.

Range of products

 

FIRE-RESISTANT FLUIDS

 

PRODUCTS

DESCRIPTION

Product Data Sheet

HYDRANSAFE HFA E

Hot pressing machines and systems specially designed for low-viscosity aqueous fluids 

Operating temperatures: +5 °C to +55 °C.


HYDRANSAFE HFA S1

Hot pressing machines and systems specially designed for low-viscosity aqueous synthetic fluids.
Operating temperatures: +5 °C to +55 °C.


HYDRANSAFE HFDU 46-68

Recommended in the event of incidental leaks into the environment
Operating temperature: -10 °C to +70 °C on a continuous basis, +120 °C at peak periods.
FACTORY MUTUAL in accordance with FM Approval Standard 6930


HYDRANSAFE HFDU LC 168

Operating temperature: -10 °C to +70 °C on a continuous basis, +120 °C at peak periods.
ISO 6743/4 HFDU


HYDRANSAFE HFC 146

Operating temperatures: -20 °C to +60 °C
Where fine filtration is required


HYDRANSAFE FRS 32-46

Operating temperature: -10 °C to +70 °C on a continuous basis, +150 °C at peak periods.


HYDRANSAFE FR NSG 38

Hydraulic monitoring and regulation systems for steam turbines.
Operating temperature: -10 °C to +120°C.


 

 

HYDRODYNAMIC MORGOIL® AND DANIELI® BEARINGS

 

PRODUCTS

DESCRIPTION

Product Data Sheet

CORTIS MS

Gears, movements and various mechanical systems requiring anti-wear properties.
For Morgoil-type hydrodynamic bearings, BGV bearings and Danieli ESS.
Pass the UEC dynamic desemulsibility endurance test.


 


GEAR OILS

 

PRODUCTS

DESCRIPTION

Product Data Sheet

CARTER EP

Oils dedicated to gears in casing irrespective of the loading conditions: bearings and highly loaded couplings


CARTER XEP

High performances oils dedicated to gears in casing under high loads and high temperature. Excellent anti-corrosion, anti-wear and anti-micro-pitting protection

 

CARTER SH

Synthetic high performance oils dedicated to gears in casing under high loads and extreme temperatures.


CARTER BIO

Gears offering a risk of incidental discharges into the environment.


KASSILLA GMP

Industrial gears under very high loads and repeated shocks. Adapted to severe conditions: Iron and steel industry.


CARTER SY

Industrial transmissions with a high slip rate Spur gears and worm screws Gears operating at very high temperatures. Non-miscible with mineral oils and certain synthetic lubricants.


 


GREASES FOR CONTINUOUS CASTERS 

 

PRODUCTS

DESCRIPTION

Product Data Sheet

MULTIS EP

Lithium EP grease


MULTIS MS

Extreme pressure grease for loaded applications with shocks and vibrations.


LICAL EP

Extreme pressure multipurpose grease for applications in which water is in frequent contact with the grease: joints, rings, gears, bearings.
Also operates in a dry, polluted environment.


MULTIS COMPLEX HV 2

Extreme pressure grease for loaded applications, high temperatures and high speeds. For wheel bearings, ball bearings, roller bearings, plain bearings, seals …


MULTIS COMPLEX HV 2 MOLY

Extreme pressure grease for extremely loaded applications, high temperatures and high speeds.


MULTIS COMPLEX SHD 460